Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE SAGUNT
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE SAGUNT

Solicitud Certificado Compatibilidad Urbanística

Escudo de AJUNTAMENT DE SAGUNT
Sede Electrónica > Solicitud Certificado Compatibilidad Urbanística

Solicitud Certificado Compatibilidad Urbanística

DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA:

 • Sol·licitud certificat de compatibilitat
 • En el cas que el sol·licitant no siga un particular: Escriptura de constitució de l'empresa juntament amb els estatuts de la mercantil, o si escau, document constitutiu d'entitat sense personalitat jurídica; poders de representació i DNI/NIE del representant.
 • En el cas que el sol·licitant siga un particular: fotocopia DNI/NIE
 • Memòria tècnica
 • Plànol d'emplaçament conforme al PGOU a E 1/2000 i plànol d'emplaçament cadastral a E1/1000
 • Fitxa catàleg (només per a zona monumental)
 • Descripció de l'activitat i el seu grau de qualificació
 • Justificant del pagament de la taxa urbanística

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite solicitantes que sean personas físicas
 • Permite solicitantes que sean personas jurídicas
 • Permite solicitantes que sean personas físicas representadas por otra persona física
AJUNTAMENT DE SAGUNT - P4622200F
SAIC Sagunt
C. Camí Real, 65 | SAIC Puerto Sagunto
C. Progreso, 37
Precarga de imagen Precarga de imagen